Dane a daňové priznania

 

12

•   evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH,
•   vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO,
•   vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí,
•   vyhotovenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
•   vypracovanie ostatných typov daňových priznaní- daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností,
•   optimalizácia základu dane s cieľom minimalizovať výšku daňovej povinnosti klienta,
•   daňové poradenstvo- vypracovanie stanovísk k daňovým problémom klienta,
•   previerky daní- kontroly správnosti daňového priznania vypracovaného klientom (DPH, daň z príjmu).