Služby

Ostatné služby

• rekonštrukcie účtovníctva za predchádzajúce účtovné obdobia,
• vyhotovenie výročnej správy, ktoré sú účtovné jednotky povinné zostavovať a ukladať do Obchodného registra v zmysle Zákona o účtovníctve,
• spracovanie povinných štatistických výkazov- Štatistický úrad SR,
• spracovanie podkladov pre dotácie, úvery.. .
• zastupovanie klienta pri komunikácii s rôznymi inštitúciami- daňové úrady, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa a pod.

Ekonomické poradenstvo

menu_ekonomika

• účtovné poradenstvo,
• účtovný a daňový dohľad nad účtovníctvom klienta,
• poradenstvo pri založení s.r.o.