Mzdy a personalistika

13

•   vedenie personalistiky- evidencia osobných a rodinných údajov pracovníkov,
•   príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
•   prihlásenie a odhlásenie zamestnancov na účely zdravotného a sociálneho poistenia pri vzniku, resp. skončení pracovného pomeru,
•   výpočet miezd zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere,
•   spracovanie výplat pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutárov a spoločníkov,
•   evidencia dochádzky zamestnancov, čerpaných dovoleniek, dočasnej práceneschopnosti, doby ošetrovania člena rodiny, neplateného voľna a inej neprítomnosti v práci,
•   príprava a tlač výplatných pások zamestnancov,
•   spracovanie prevodných príkazov na úhradu miezd zamestnancov, poistného a dane,
•   vypracovanie povinných mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu, elektronické zasielanie mesačných výkazov,
•   spracovanie povinných výkazov pre daňové úrady- prehľady, ročné hlásenia k dani zo závislej činnosti,
•   ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti,
•   samozrejmosťou je aj rozúčtovanie miezd na viaceré strediská alebo zákazky podľa interných potrieb zákazníka.